Nova nagradna igra “Uzmi račun i pobedi 2018” počinje 1. februara 2018. i traje do kroz 2 kruga u prvom kvartalu 2018. godine u trajanju od po mesec dana. Priređivač nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. je Vlada Republike Srbije. Za nagradnu igru važiće ista pravila kao i u prethodnom ciklusu, a jedina promena je ta što koverte za slanje računa više neće biti tipske, već će građani moći da šalјu koverte u različitim formatima. Kao i prethodni put, u koverti je potrebno da bude deset fiskalnih računa ili deset slipova, sa najmanjim iznosom po računu ili slipu od 100 dinara. Precizan datum početka biće definisan Pravilima nagradne igre, o kojima će javnost biti obaveštena, najkasnije 15 dana pre početka. Građanima je omogućeno da šalju koverte sa računima ranije (od 1. februara 2018.) kako bi imali više vremena da sakupe veći broj računa što povećava njihove šanse za dobitak i dodatno se pozitivno odražava na smanjenje sive ekonomije u delatnostima koje imaju obavezu izdavanja fiskalnog računa.

Nagradni fond će biti dvostruko povećan u odnosu na prethodni, kada je iznosio 135 miliona dinara, a igra će se odvijati u dva ciklusa.
Nagradni fond se definiše pravilima nagradne igre, koja će putem sredstava javnog informisanja biti dostupna javnosti ne kasnije od 15 dana pre početka Nagradne igre.

Uslovi za učešće
Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (”slipova”), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. januara 2018. godine.
Pravo učešća nemaju lica zaposlena u Vladi Srbije – Kabinet predsednika i Generalni sekretarijat Vlade, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Državnoj lutriji Srbije, Pošti Srbije, Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Slanje računa i slipova
Fiskalni računi i slipovi pakuju se odvojeno (ne smeju se mešati) u bilo koju kovertu. Poštarina je besplatna i broj koverata koji jedan učesnik može da pošalje nije ograničen. Koverte se mogu predati na šalterima svih filijala Pošte Srbije, odakle će ih Pošta Srbije dostaviti priređivaču.
Koverte za nagradnu igru treba da budu popunjene u skladu sa kriterijumima nagradne igre:
Na prednjoj strani koverte treba upisati „UZMI RAČUN I POBEDI 2018“
Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon
Slanje koverata počinje 1. februara 2018. Sve koverte koje budu prispele u prvom krugu nagradne igre učestvovaće i u drugom krugu.

Izvlačenja
U okviru prvog kruga nagradne igre predviđena su četiri javna izvlačenja nagrada. Dan, mesto i vreme izvlačenja nagrada biće definisani pravilima nagradne igre.
Koverte koje su blagovremeno stigle na adresu priređivača i nisu izvučene u nekom od izvlačenja učestvuju u narednom izvlačenju, sve do poslenjeg izvlačenja.

Takmičenje opština i gradova
Tokom trajanja dva kruga nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018, paralelno će teći takmičenje opština i gradova u broju prikupljenih fiskalnih računa i slipova.
Kako bi svi imali podjednaku šansu da pobede, opštine i gradovi su podeljeni prema broju stanovnika u tri takmičarske grupe – male, srednje i velike.
Svaka od takmičarskih grupa imaće po tri pobednika, tj. ukupno 9 u celom takmičenju. Rang lista u svakoj od grupa praviće se na osnovu broja poslatih koverata po glavi stanovnika ponderisano kupovnom moći (odnos između prosečne zarade u toj lokalnoj samoupravi i prosečne zarade na republičkom nivou).
Devet najaktivnijih lokalnih zajednica biće nagrađene sa po 23.000 evra, a sredstva moraju biti namenjena za opremanje škola, bolnica, vrtića i drugih objekata od javnog značaja – o čemu će putem glasanja odlučivati građani pobedničkih opština.

Organizatori i partneri nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018.
Priređivač nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. je Vlada Republike Srbije i organizuje se pod pokroviteljstvom premijerke Ane Brnabić u saradnji sa NALED-om i privredom okupljenom u Savezu za fer konkurenciju. Partneri u realizaciji nagradne igre su Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Poreska uprava, Državna lutrija Srbije i Pošta Srbije.

Najčešća pitanja o nagradnoj igri “Uzmi račun i pobedi 2018” možete pronaći OVDE

Najnovije nagradne igre