Za sve velike i vredne nagradne igre u Srbiji kliknite OVDJE

Vlada Srbije usvojila je kriterijume nove nagradne igre “Uzmi račun i pobedi 2020” kojima je omogućeno slanje koverata sa fiskalnim računima ili slipovima od 15.10.2020

Pravo učešća imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (“slipova” plaćanja), u minimalnoj vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01.9.2020. godine. Prilikom slanja koverate, na prednjoj strani potrebno je napisati UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini pošiljke obavezno je da se čitko upiše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Slanje koverata je besplatno.

Nagrade:
Nagradni fond će biti poznat po usvajanju i objavljivanju pravila nagradne igre. Vlada Srbije je najavila da će nagrade uključivati stanove u Beogradu i automobile.
(60 automobila i 12 stanova u Beogradu)

Detaljna pravila nagradne igre biće blagovremeno objavljena u sredstvima javnog informisanja i na www.uzmiracun.rs, u skladu sa zakonom. Prvo izvlačenje očekuje se krajem novembra, a učesnike i ovog puta očekuju vredne nagrade – 60 automobila i 12 stanova u Beogradu.

SLANJE I POPUNJAVANJE KOVERATA

1. Koliko koverata može da pošalje jedna osoba?

Jedna osoba može da pošalje neograničeni broj koverata, a u svakoj mora biti ili 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (slipova), minimalne vrednosti od 100 dinara po svakom fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 1.9.2020. Visinа rаčunа i slipоvа nе pоvеćаvа šаnsu zа dоbitаk. Svi rаčuni i slipоvi оd 100 dinаrа pа nаvišе iz bilо kоје rаdnjе ili prоdајnоg mеstа imајu istu šаnsu dа učеstvuјu u nаgrаdnој igri.

2. Kakve koverte mogu da se koriste za učešće u nagradnoj igri?

Mogu se koristiti koverte bilo koje boje, veličine ili oblika, dokle god staju u poštansko sanduče. Takođe, važno je da boja koverte omogućava da su lični podaci čitljvi kako bi dobitnik mogao da se identifikuje i kontaktira.

3. Kako popuniti kovertu i na koju adresu je treba poslati?

Adresa na koju se šalju koverte je UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon. Poleđina koverte je strana na kojoj se koverta otvara.

4. Da li je tačno da je poštarina za slanje koverata besplatna ili se mora zalepiti poštanska markica?

Poštanska usluga slanja koverata za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi 2020 je besplatna. Poštanska markica nije potrebna.

Za sve velike i vredne nagradne igre u Srbiji kliknite OVDJE

Za najnovije nagradne igre u Srbiji zapratite nas na Facebook stranici:
">>Sve nagradne igre u Srbiji na jednom mestu<<"

Najnovije nagradne igre